Jaarverslag en jaarrekening 2018

Programma 1. Zorg en welzijn

Programma 1. Zorg en welzijn

Lasten & baten

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 79.822.114

25,4 %

Baten

€ 5.968.104

1,9 %

ga terug