Jaarverslag en jaarrekening 2018

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

Lasten & baten

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 67.099.328

21,3 %

Baten

€ 30.721.472

9,5 %

ga terug