Jaarverslag en jaarrekening 2018

Programma 4. Dynamisch stadscentrum

Programma 4. Dynamisch stadscentrum

Lasten & baten

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 14.807.116

4,7 %

Baten

€ 13.430.490

4,2 %

ga terug