Jaarverslag en jaarrekening 2018

Programma 6. Vitale economie

Programma 6. Vitale economie

Lasten & baten

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 25.926.221

8,2 %

Baten

€ 25.326.676

7,9 %

ga terug