Jaarverslag en jaarrekening 2018

Programma 8. Aantrekkelijk wonen in Oss

Programma 8. Aantrekkelijk wonen in Oss

Lasten & baten

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 20.821.736

6,6 %

Baten

€ 16.065.757

5,0 %

ga terug