Jaarverslag en jaarrekening 2018

Programma 10. Besturen in verandering van tijden

Programma 10. Besturen in verandering van tijden

Lasten & baten

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 37.108.675

11,8 %

Baten

€ 6.177.577

1,9 %

ga terug