Jaarverslag en jaarrekening 2018

Programma 11. Financieel solide

Programma 11. Financieel solide

Lasten & baten

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 2.808.713

0,9 %

Baten

€ 191.075.471

59,4 %

ga terug